۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

قدرت نام خدا


نام خدا را به بزرگی یاد كن[1] كارها را به نام خداوند آغاز كنید. به نام خدا قسم دروغ نخورید كه آن قسم شما را می‏خورد. زبانی كه می‏خواهد به نام خدا قسم دروغ بخورد بهتر است پیش از آنكه مرتكب آن شود بریده شود. حتی به نام خدا قسم راست هم نخورید مگر آنكه برای خدا و در كار خدا باشد. وقتی به اسم خدا قسم می‏خورید و به قول خود عمل می‏كنید به نام خداوند عظمت بخشیده‏اید و اعتبار خداوند را در زندگی خود بالا برده‏اید پس اقتدار خداوند در زندگی‏تان متجلی خواهد شد. از نام خداوند سوء استفاده نكنید و به نام خدا و در كار خدا دروغ نگویید. اسم خدا را وسیله فریب دیگران قرار ندهید زیرا خداوند شما را به مكر عظیم خود گرفتار می‏كند. در برابر بی‏حرمتی به اسم خداوند خاموش نباشید. اگر خدای خود را مقدس می‏دانید درباره اسم خدا غیرتمند باشید و نگذارید در حضورتان به خداوند بی‏حرمتی شود. برای آشكاری عظمت نام او به بهترین تلاش دست بزنید.
 اسم خدا را به بزرگییاد كنید و شاهد جلال خداوند در زندگی خود باشید. آنكه نام خدا را پیوسته به بزرگییاد می‏كند از او كارهای بزرگی خواهند دید و نشانه‏های بزرگی در او ظاهر می‏شود. اگر قدرت عظیمی كه در نام خداوند است در وجودتان منتشر شود به چیز دیگری نیاز نخواهید داشت و بر هر چیز غلبه خواهید كرد. زیرا قدرتی كه در كلمة الله نهفته است قادر است جهان را نابود كند و دوباره و چندباره بر پا سازد. در مقابل این قدرت عظیم قرار نگیرید. حمایت آنرا بطلبید و آنرا حامی خود كنید. همه چیز از كلمة الله به وجود آمده پس اگر موافق با آن باشید همه جهان چاره‏ای جز موافقت با شما نخواهد داشت. اما اگر اسم خداوند بر ضد شما عمل كند نجات و خلاصی‏تان محال است. پس اسم خدا را تحقیر و بی‏حرمت نكنید كه برای ابد حریم و حرمت خود را از دست می‏دهید و تحقیر می‏شوید. خداوند از هر چه بگذرد از كلمه خود نمی‏گذرد... فالگیری و جادوگری و احضار ارواح و كارهایی مانند اینها هم، تحقیر نام خداوند است. اكثر فالگیران و جادوگران، فاسد و دروغگویند و ارتباط با آنها تمسخر اسم خداست. پس سراغ آنها نروید و اگر رفتید دیگر چگونه می‏توانید در انتظار روح الهی باشید.
 اسماء خداوند چشمه‏های زندگی است، چشمه‏های خشكیده روح را به جریان بیندازید. همه موجودات تسبیح‏گوی رب العالمین‏اند. پس نام خدا را آنطور كه باید تسبیح بگویید و با همه آسمان و زمین هماهنگ شوید و در هماهنگی با كائنات زندگی كنید.

برگرفته از تعلیمات ایلیا «میم»
[1]- سبّح اسم ربّك الاعلي (بنام پرودگار اعلاي خويش تسبيح گوي).هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر