۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

پیام به اهل تفكر


«در جریان معرفت قرار گیرید و جریان معرفت را در خود جاری سازید. ندانستگی را به سوی دانستگی و دانستگی را بسوی یافتن حقیقت بپیمایید. هوشیار بودن یكی از خطوط اصلی تعلیم حق و سؤال كردن یكی از عوامل اصلی آن است. پس سؤال‏سازی را تمرین كنید و تمرین‏ها را در تجربه‏ها بكار ببندید. مشكلات را سؤالات ببینید و موانع را مسائل بگیرید. در برخورد با دیوارها متوقف نشوید. اگر توان پریدن دارید از روی آن بگذرید یا اگر فروریختن یست دیوار را فرو ریزید یا حفره‏ای باز كنید و از میانش بروید اما متوقف نشوید. عبور از سدها، پر كردن فاصله‏ها و زدودن ابهام‏ها را با سؤالات بیازمایید و قدرت عبوركنندگی خود را كه تحرك آگاهی و حركت خودآگاهیست افزایش دهید. بفهمید چه می‏كنید كه عبور كرده‏اید از آنچه كرده‏اید و بدانید كجایید و گذر خود را ببینید. . .
 آگاه شوید كه نمی‏دانید و در آن هنگام در مسیر دانایی قرار گرفته‏اید. با كلید سؤالات قفل‏های نادانی را بشكنید و به آن، نمی‏دانم را می‏دانم كنید پس آنچه نمی‏دانید و باید بدانید را به سؤال بدل نمایید. به آنچه می‏دانید عمل كنید تا آنچه نمی‏دانید بر شما آشكار گردد. نبینید چه می‏دانید كه خودبین می‏شوید و در خود می‏میرید. ببینید چه نمی‏دانید و بینا شوید. زود قضاوت نكنید، دیر هم قضاوت نكنید و جز به ضرورت حق قضاوت نكنید اما اگر ملزم به قضاوت و اظهار نظر هستید، تا روشن و معلوم نشده و تا نشانه‏ها و دلایل كافی نشده‏اند، خاموش باشید.
 پیش از تصمیمات مهم‏تر و اظهارنظرهای اثرگذار، موضوع را از زوایایی كه لازم است ببینید و هوشمندانه بررسی كنید. به تناسب اثرگذاری تصمیم، برای آن زمان بگذارید و تصمیمات را پیش از اجرا برنامه‏ریزی كنید اگر برنامه‏پذیرند. مسائل را به تناسب شیوه‏ای حل كنید كه بوجود آمده‏اند و برای پیدا كردن جوابها از همان راهی بروید كه گم شده‏اند. با تغییر سؤالات و قصد و جهت آن‏ها روش‏های دیگر تفكر را تجربه كنید و در هنگامه‏های تفكر، متناسب‏ترین روش تفكر را اتخاذ نمایید. خشكی و تعصب را كنار بگذارید و نرم و انعطاف‏پذیر باشید و هماهنگ با زمان عمل كنید.
 خود را به بازیهای فكر گرفتار نكنید و در مكر افكار گرفتار نشوید. در آنچه از فكر است تردید كنید كه فكر، خود به تردید آمیخته است. و در تردیدها تردیدها باید كرد لكن در قلب خود شك نكنید كه شك شهود را زایل می‏سازد. تفكر كنید اما از فكرزدگی و مكر فكر بر حذر بمانید كه مكرزدگی، فكرزدگیست.
 خود به حل مسائلی كه طرح می‏كنید بپردازید و كار آن را به دیگران منتقل نكنید، چون هر مسئله تمرینیست برای حل بزرگترین مسئله زندگی و آنكه در تمرینات زندگی كم می‏آورد، كمتر از زندگی برخوردار می‏شود. به فهم آورید معانی را و برگزینید خوبترین را و زندگی كنید زندگی را. »

برگرفته از كتاب تعالیم حق (الاهیسم - جلد دوم) ـ اثر ایلیا «میم»
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر