۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

ضد فرقه رام الله


طی پروژه ای چند مرحله ای سایتهای خبری معتبر یا وابسته به مراکز مذهبی رسمیايرنا، آينده نيوز، موعود ، تبيان ... در کنار وبلاگ های غیررسمی اقدام به انتشار مطالب دایره مذاهب تحت عنوان نامه سرگشاده" جمعی از آسیب‌دیدگان فرقه رام‌الله" نمودند و طی توهین ها و تخریبها و طرح اکاذیب مختلف به ترور شخصیت ایلیا پرداختند. این در حالی بود که اخبار مربوط به وضعیت شكنجه هاي وی در زندان و همچنین دفاعیات شاگردان او از طریق فیلتر کردن وبلاگها و توجیه رسانه های داخلی با بایکوت شدید مواجه بود...

۱۰ نظر:

 1. برچسب فرقه رام الله به جمعیت فرهنگی ال یاسین و شاگردان استاد ایلیا رام الله
  www.Antisectilyaramallah.wordpress.com

  پاسخحذف
 2. فرقه رام الله برچسبی دروغین برای تخریب جمعیت فرهنگی- معنوی ال یاسین و ضد فرقه رام الله است.
  www.Anti-sect-ramallah.blogspot.com

  پاسخحذف
 3. الیاس رام الله یا همان استاد ایلیا رام الله {و به قول روحانیت طالبانی سرکرده فرقه رام الله! و فرقه ضاله! } رهبر جمعیت الاهیون ایران (ال یاسین)است که بعضی از پیروان او را مهاتما ایلیا و دالایی ایلیا خطاب می کنند.
  www.Antisectramallah.wordpress.com

  پاسخحذف
 4. ایلیا رام الله (پیمان فتاحی) معلم بزرگ تفکر و رهبر جمعیت ال یاسین {و به قول روحانیت طالبانی سرکرده فرقه رام الله! }تا به حال 3 بار توسط دایره مذاهب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده است.
  http://antiicultilyaramallah.blogspot.com/

  پاسخحذف
 5. چرا مسئولين تبليغاتي جمهوري اسلامي تأكيد ويژه و خاصي بر تكرار پي در پياتهام فرقه رام الله و برچسب فرقه ضاله را به جمعيت اِل ياسين و رهبر آن ایلیا رام الله (پیمان فتاحی) مطرح می کنند؟
  www.Antiicultilyaramallah.wordpress.com

  پاسخحذف
 6. چرا مسئولين تبليغاتي جمهوري اسلامي جمعيت الاهيون ايران (جمعيت اِل ياسين، به رهبري استاد ايليا رام الله) را «فرقه رام الله»،«بزرگترين و فعال ترين فرقه» «ابَرفرقه ضاله» «خطرناك ترين و گسترده ترين فرقه» می نامند و تلاش جنون آميز و بي سابقه اي را براي تخريب همه جانبۀ رهبر جمعیت ال یاسین (پیمان فتاحی) به كار مي برند؟
  www.ilyaRamallahsintellectualmovement.wordpress.com

  پاسخحذف
 7. چرا دستگاه تبليغاتي جمهوری اسلامی تلاش جنون آميز و بي سابقه اي را براي تخريب همه جانبۀ رهبر جمعیت ال یاسین، ایلیا رام الله (پیمان فتاحی) به كار مي برد و این جمعیت فرهنگی را با نام فرقه رام الله خطاب می کند؟

  www.ilyaRamallahsintellectualmovement.blogspot.com

  پاسخحذف
 8. صدها مورد خبر دروغ و تحریفی درباره ایلیا رام الله (پیمان فتاحی) دارد و برچسب فرقه رام الله یکی از ترفندهای تحریفی و انحرافی دربارۀ رهبر جمعیت ال یاسین است.
  http://anti-sectarianisms.blogspot.com

  پاسخحذف
 9. ایلیا میم رام الله و جمعیت فرهنگی ال یاسین که یک حرکت ضد فرقه محسوب می شود، توسط رسانه های حکومتی طالبان مذهبی، فرقه رام الله!! و استاد ایلیا رام الله به عنوان سرکرده فرقه معرفی می شود.
  http://anti-sectarianisms-ramallah.blogspot.com/

  پاسخحذف
 10. تهاجم روحانیت مبارز به استاد ایلیا رام الله در قالب اتهام فرقه رام الله
  www.anti-i-sectarianism.blogspot.com

  پاسخحذف